Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2019-09-04

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxentubildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§39

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-04

Datum då anslaget tas ned

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen

mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar