Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden 2019-09-04

Nämnd/styrelse/bolag

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§38, 40-49

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-11

Datum då anslaget tas ned

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Mari Kokkonen
mari.kokkonen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar