Talande webbLyssna

Kungörelse av samråd av detaljplan för Östra Älvsala 3:1 med flera

Förslag till detaljplan för Östra Älvsala 3:1 med flera  i Värmdö kommun ställs ut under perioden 2018-04-17–2018-05-14.

Planområdet

Planområdet ligger i Östra Älvsala på Värmdö cirka 17 kilometer öster om Gustavsberg och innehåller 89 bostadsfastigheter. Hela planområdet är cirka 98,5 hektar stort och gränsar i väster till Älvsalaviken och Västra Älvsala i norr mot Bullandövägen, i öster mot Bullandö marina och i söder mot Brevikssundet.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ett permanentboende genom större byggrätter på befintliga fastigheter parallellt med den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten - och spillvatten.

Utställningslokal

Kontaktcenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Öppettider

Måndag-onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00, fredag 08:00–17:00

Planhandlingar

Se projektets planhandlingar på varmdo.se/ostraalvsalalänk till annan webbplats

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2018-05-14..

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:
varmdo.kommun@varmdo.se

Frågor om detaljplanen besvaras av Helena Gåije, helena.gaije@varmdo.se, telefon via kontaktcenter 08-570 470 00.

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar