Talande webbLyssna

Kungörelse av samråd av detaljplan för PFO B5 Norra Älvsala 2, Värmdö kommun

Förslag till detaljplan för PFO B5 Norra Älvsala 2 i Värmdö kommun ställs ut under perioden
2019-10-08 - 2019-10-28.

Planområdet

Planområdet ligger i på Värmdö cirka 17 km öster om Gustavsberg. I planområdet ingår 116 fastigheter. Planområdet gränsar i väster till Sticklingsberg naturreservat, i norr mot Björkvik (B6), i öster mot Norra Älvsala 1 (B3) och i söder mot Bullandövägen och planområdet för Västra Älvsala.

Syfte

Syftet med planen är att i möjliggöra ett permanentboende genom större byggrätter på befintliga fastigheter parallellt med den planerade utbyggnaden av kommunalt vatten- och spillvatten.

Utställningslokal

Servicecenter i Värmdös kommunhus, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.

Öppet: måndag–onsdag kl. 08:00–17:00, torsdag kl. 08:00–19:00 och fredag kl. 08:00–17:00.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens webbplats under länken varmdo.se/nalvsala2

Synpunkter

Den som inte senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter för ärendet ska ha inkommit till Värmdö kommun senast 2019-10-28.

Glöm inte att uppge vilken fastighetsbeteckning och diarenummer (dnr) dina synpunkter avser.

Synpunkterna kan du skicka via e-post eller post till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar