Talande webbLyssna

Kungörelse: Käppalaförbundets sammanträde 2019-10-22

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet

Sammanträdesdatum

2019-10-22

Datum då kungörelsen sätts upp

2019-10-08

Datum då kungörelsen tas ned

2019-10-22

Ansvarig för kungörelsen

Marie Bogheim
marie.bogheim@kappala.se

 

https://www.kappala.se/anslagstavlalänk till annan webbplats 

Kungörelse

Käppalaförbundets fullmäktige sammanträder i Solna Stadshus, kommunfullmäktiges sessionssal, tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 17:30

Dagordning

1. Upprop

2. Godkännande av dagordningen

3. Sammanträdets kungörande

4. Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

5. Delårsrapport per 2019-08-31 samt revisorernas yttrande

6. Budget 2020 med verksamhetsplan 2021-2022

7. Reviderad finanspolicy

8. Ny förbundsordning per 2020-04-01

9. Arkivreglemente

10. Taxor och avgifter för kopior av allmän handling

11. Val av ersättare i förbundsstyrelsen

12. Sammanträdesdagar 2020

13. Fyllnadsval till Förbundsfullmäktige – delgivning

14. Information från verksamheten

 

Lars-Erik Salminen

Ordförande

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar