Talande webbLyssna

Kungörelse: Kommunfullmäktige 16 maj

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Datum då kungörelsen sätts upp

2018-05-09

Datum då kungörelsen tas ned

2018-06-01

Förvaringsplats för handlingarna

Kommunhuset, Skogsbo

Ansvarig för kungörelsen

Christer Ekenstedt

Kungörelse

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj. Sammanträdet inleds kl. 17.00 med svar på enkla frågor och interpellationer.

Alla är välkomna till Värmdösalen i kommunhuset för att lyssna. Sammanträdet livesänds och sändningen finns att tillgå på Värmdö.se.

Se fördragningslistanlänk till annan webbplats

Har ni problem att komma åt handlingarna kontakta Emil Steen,

08-570 47227

Emil.Steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar