Talande webbLyssna

Överklaga beslut

Ett generellt kommunalt beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Alla kommunens medlemmar får överklaga ett kommunalt beslut. Det kallas för att göra en laglighetsprövning. Ditt överklagande ska göras skriftligt till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ett kommunalt beslut kan överklagas inom tre veckor från det att justerat protokoll offentliggjorts på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset.

Beslutet prövas sedan av Förvaltningsrätten, som bedömer om det är lagligt eller inte.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar