Till kommunens startsida
Charlottendal - startsida

Vi söker byggherre till ny skola

Vill du bli en del i utvecklingen av Värmdö kommun? Vi letar nu efter en lämplig byggherre till en skola som därefter ska drivas i fristående regi.

Värmdö kommun är under stark tillväxt. Enligt den senaste befolkningsprognosen förväntas Värmdö växa från dagens cirka 43 400 invånare till cirka 55 000 invånare 2030.

Skola för F- 3 klar 2021

Kommunen kommer att ansöka om avstyckning av den så kallade ”skoltomten” i Charlottendal, Gustavsberg 1:187. Kommunen söker en byggherre som är intresserad av att bygga och driva en ny skola. Senast den 30 maj ska en lämplig byggherre för byggnation av lokaler för förskoleklassverksamhet, grundskoleverksamhet och fritidshem i fristående regi föreslås för kommunstyrelsen i Värmdö och en markanvisningsprocess startas.

Uppdraget gäller att bygga en F-6-skola, med prioritet F-3 som ska starta senast 2021. Målet är att kunna etablera en F-9-skola på fastigheten.

Mer information?

I höger spalt hittar du mer information om detaljplan, elevunderlag, ekonomiska förutsättningar samt frågor och svar om projektet. Eventuella anbud ska vara inne senast 25 april.

Vi ser fram mot att höra ifrån er!

Om intresse att uppföra och driva skola på skoltomten finns, så ber vi er återkomma snarast möjligast till oss för att boka in ett första möte.

Frågor besvaras av Therese Alvén, lokalstrateg, telefon 08-570 474 49, eller via e-post therese.alven@varmdo.se