Till kommunens startsida
Charlottendal - startsida

Utveckling av närområdet

Värmdö är en expansiv kommun. Den stora befolkningstillväxt som kommunen nu har beror till stor del på utvecklingen som sker i Gustavsberg.

Gustavsberg är kommunens välkända och anrika centralort med en lång och stolt tradition inom porslinstillverkning, konst och design. I Gustavsbergsprojektet planeras för ca 4 000 bostäder varav ca 1100 bostäder redan är inflyttade. Infrastruktur som trafikmiljö och bussterminal förnyas och förändras och det planeras för en ny stadspark och centrummiljö.

Centrala Gustavsberg

I Gustavsbergsprojektets största detaljplan Porslinskvarteren som ligger i nära anslutning till den planerade skolan byggs närmare 1 900 bostäder. Drygt 1 000 av dessa bostäder är redan inflyttade och merparten av de övriga är under produktion och kommer att färdigställas inom de närmaste åren. Hela området förväntas vara färdigt år 2021.

På norra sidan av Farstaviken i anslutning till fabrikens tidigare disponentbostad, villa Strandvik, finns ett annat område som snart kommer att byggas ut. Området kallas Strandvik och kommer att innehålla drygt 60 bostäder i och omkring villan. Merparten av bostäderna kommer att vara seniorboenden men det kommer även att uppföras parhus.

Övriga områden i Gustavsberg

I övriga delar av Gustavsberg pågår arbete med flera detaljplaner. Den största detaljplanen är Östra Charlottendal som kan komma att inrymma 600-800 bostäder i såväl villor som flerbostadshus. Det pågår också ett detaljplanearbete i Charlottendal där närmare 100 bostäder ska byggas. På sikt finns möjlighet att utveckla området kring Värmdö marknad med ytterligare bostäder.

I Charlottenlund som även det ligger i direkt anslutning till den framtida skolan i Charlottendal byggs för närvarande ett 30-tal radhus.

I Munkmora förväntas en detaljplan som innehåller drygt 100 bostäder kunna antas inom kort.

Ytterligare ett område som är under utbyggnad är Ösby sjöpark som är beläget i närheten av Ösby träsk. I detta område pågår byggnation av 70 bostadsrätter.