Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida

Mariaterrassen

Illustration Mariaterrassen

Mariaterrassens säregna läge, med direkt närhet till centrum, kommunikationer och strövområden, skapar en attraktiv boendemiljö.

Mariaterrassen är färdigutbyggd

Nu är Mariaterrassen färdigställd och inflyttning har skett i alla lägenheter. Detaljplanen vann laga kraft 2012-01-10.

Lagakrafthandlingar

Senast publicerad: 2017-06-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation