Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida

Porslinskvarteren

Illustration Fabriksområdet

I och med att Villeroy & Boch Gustavsberg AB har flyttat sin produktion av sanitetsporslin till Ekobacken har kommunen fått en sällsynt möjlighet att omvandla Porslinskvarteren i Gustavsberg till en öppen och levande stadsdel med bostäder, verksamheter, mötesplatser och service.

Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare. Omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg med en stärkt koppling mot centrum.

Bygglov för kvarteret Dekorera

Ikano har fått bygglov för sitt kvarter Dekorera i Porslinskvarteren. Kvarteret omfattar totalt fyra flerbostadshus: två lamellhus som är fyra våningar höga, ett lamellhus som är fem våningar högt och ett punkthus som är 14 våningar högt. I kvarteret blir det totalt 139 lägenheter.

När detaljplanen togs fram var tanken att punkthuset, som blir 52 meter högt, skulle bli ett nytt landmärke i Gustavsberg och kommunens gestaltningsgrupp har därför haft en kontinuerlig dialog med Ikano innan båda parter var nöjda med utformningen av kvarteret. Inflyttning är planerad till andra halvan av 2018.

Mer information om projektet finns på Ikanos hemsida >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säkerheten för elever ökar i Porslinskvarteren

I Porslinskvarteren pågår nu ett stort antal byggprojekt med tunga transporter som kör runt badkarsfabriken. 500 elever och 80 anställda passerar dagligen genom byggområdet för att komma till Gustavsbergs gymnasium, G2, och Värmdö Tekniska gymnasium. För att säkerställa elevernas och personalens säkerhet har Värmdö kommun kommit överens med rektor Marie Olofsson om följande åtgärder vid Britt-Louise Sundells gata till terminsstarten 2016:

  • Komplettering med skyltar som visar var övergångsställen finns för säkrare övergångar
  • Provisorisk belysning för ökad trygghet
  • Hastighetsskyltar för lägre hastigheter av byggtrafiken i området
  • Tungavstängningar placeras ut för att skilja gång- och fordonstrafik

Status i planarbetet för Porslinskvarteren (f.d. Fabriksstaden)

Detaljplanen vann laga kraft 2013-07-25.

 

Pil - Planprocess - Normalt förfarande ÄPBL - Laga kraft

Förslaget i korthet

I området uppförs cirka 1 700 bostäder, främst i flerbostadshus men även i radhus. En ny förskola för cirka 100 barn byggs i områdets södra del. Ett parkstråk skapas som binder samman området med Gustavsbergs centrum. Vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader, exempelvis sanitetsporslinsfabriken, kommer att få en ny användning och bli en del av den nya bebyggelsen. I fabriksområdet byggs tydliga kvarter och tätare struktur än vad som tidigare varit fallet i Gustavsberg.

Detaljplanen för Porslinskvarteren har nu gått in i ett genomförandeskede

Kommunen ansvarar för att ställa i ordning de allmänna anläggningarna, det vill säga gator, vatten och avlopp och parker.

Nya hyresrätter

Värmdö kommun planlägger för ca 500 hyresrätter i attraktiva Gustavsberg, där efterfrågan att bo är stor. De första 300 bostäderna började byggas i Porslinskvarteren i början av 2015 av Stena Fastigheter. Totalt kommer det att bli fem kvarter i Porslinskvarteren; två kvarter byggda av Stena Fastigheter, två kvarter av Riksbyggen och ett kvarter byggt av SKB. Hyresrätter byggs även i Vattentornsberget och Gustavsbergs centrum. Information om de olika delområdena hittar du här nedan. Inflyttning sker sommaren 2016. Här nedan kan du ställa dig i kö för bostad.

Stena

Stena hyr ut sina bostäder via Bostadsförmedlingen, www.bostad.stockholm.selänk till annan webbplats, registrera dig i Bostadsförmedlingens kö för att få en av Stenas hyresrätter.

Riksbyggen

Anmälan till Riksbyggens hyresrätter i Porslinskvarteren görs via Bostadsförmedlingen i Stockholm AB på länken www.bostad.stockholm.se/nyproduktionlänk till annan webbplats. För att anmäla sig krävs att man är registrerad i Bostadsförmedlingen i Stockholms bostadskö.

SKB

Bli medlem hos SKB för att få en av deras hyresrätter, ansökan om medlemskap görs på SKB:s hemsida: www.skb.org/login/bli-medlem/länk till annan webbplats . Du kan söka lägenhet hos SKB via deras hemsida eller över telefon, se mer info här www.skb.org/sok-ledigt/att-soka-lagenhet/länk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Anna Sterud via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla anna.sterud@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-06-21