Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida

Vattentornsberget

Vattentornsberget

Vattentornsberget erbjuder en utsikt som sträcker sig vida omkring. Det innebär samtidigt att det är en miljö som syns från stora delar av Gustavsberg, vilket kräver särskilt övervägda lösningar för den bebyggelse som etableras här.

En exploatering på Vattentornsberget syftar till att skapa en attraktiv bebyggelse och som länkar samman Munkmora med Gustavsbergs centrum och bildar en attraktiv, trygg och trivsam boendemiljö.

Handlingsplan för delar av Gustavsberg fastslagen

Parallella arkitektuppdrag för delar av Gustavsbergsprojektet slutfördes under 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde. Läs handlingsplanen.

Vilande planarbete

Vattentornsberget är för närvarande vilande.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Sofia Vogel via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla sofia.vogel@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-12-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation