Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

Utställningar och modeller

Illustration Modell över projektområdet

Gustavsbergsprojektet har en utställningslokal i Runda huset, Gustavsbergs centrum. Här finns bland annat en modell över hela projektområdet och över hela Porslinskvarteren och information om de olika delområdena.

En modell i skala 1:200 över Porslinskvarteren finns även på plats i Runda huset. Modellen uppdateras i takt med att byggherrarna fått bygglov.

Besöksadress: Runda Huset, Biblioteket, plan 4, Bagarvägen 4, Gustavsbergs centrum.

Öppettider för utställningen i Runda huset

Utställningen har samma öppettider som biblioteket. Under sommaren och vid lov och helger har biblioteket förändrade öppettider.

Under öppettiderna finns möjlighet att boka visningar. Kontakta projektledningen på gustavsbergsprojektet@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-06-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation