Tyck till

Tyck till om biblioteket!

Får vi låna några minuter av din tid? Vår ambition är att hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet.

Dina synpunkter är viktiga för oss och därför genomför vi nu en enkät på alla biblioteken i Värmdö kommun. Du svarar helt anonymt på enkäten, men dina svar kan komma att användas i Värmdö biblioteks förbättrings- och utvecklingsarbete.

 

Tack för din medverkan!

 

Ålder *


Vilket av Värmdös bibliotek brukar du oftast besöka? Resten av frågorna gäller det bibliotek du kryssar i här. *
Hur ofta besöker du det här biblioteket? *

Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra Ingen åsikt
Vad tycker du om biblioteket som helhet?

Vad tycker du om lokalens tillgänglighet /frmkomlighet, funktionsanpassning mm.)?

Vad tycker du om biblioteket som läs- och studieplats?

Vad tycker du om möjligheten att hitta i biblioteket?

Vad tycker du om bibliotekets öppettider?

Vad tycker du om personalens bemötande och serviceförmåga?

Vad tycker du om personalens kunnighet och kompetens?

Vad tycker du om bibliotekets utbud av media (böcker, tidningar, filmer mm.)?

Vad tycker du bibliotekets webbsida?

Vad tycker du om bibliotekets programutbud (föredrag, författarbesök, barnteater, boklubb mm.)?
Vet du att du kan påverka bibliotekets inköp av media (böcker, tidningar, filmer m m)? *


Följer du oss på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter)?  *


Om ja, vilka?
Multiple selection
Markera de TRE vanligast sakerna du brukar göra när du besöker biblioteket *
Multiple selectionSenast publicerad: 2017-04-18