Miljövänligt båtliv

Som båtägare finns det en del som du kan tänka på för att inte ha en negativ påverkan på miljön. Vid till exempel underhållsarbeten, avfallshantering eller val av bensin har du möjlighet att välja miljövänligare alternativ.

Underhållsarbeten

Om du ska skrapa av gamla färglager från din båt är det viktigt att du täcker marken under båten med exempelvis en presenning så att färgresterna enkelt kan samlas upp och slängas på en miljöstation som farligt avfall.

På samma sätt är det viktigt att du vid slipning av ett båtskrov har slipen kopplad till en dammsugare. Avslipat material är farligt avfall och lämnas till en miljöstation. 

Var noga med att inga miljöfarliga ämnen som till exempel oljor eller bränslen läcker ut till land och i vattnet. Vid arbeten med motorn bör du täcka marken på lämpligt sätt så att spill kan samlas upp. Absorbtionsdukar, absorbtionsmedel och sågspån som används till att samla upp spill ska tas omhand som farligt avfall.

Läs mer på kommunens sidor om båtbottenfärger och ren båtbotten

Avfall

Minska mängden avfall​

  • Undvik att använda papperstallrikar och muggar och använd istället en tålig servis.
  • Undvik produkter med mycket förpackningsmaterial.

Sortera avfall

Allt avfall som uppstår på båten eller i hamnen ska tas omhand:

  • Källsortera till exempel förpackningar av papper/kartong, glas, metall och plast så kan de återvinnas.
  • Farligt avfall såsom båtbatterier, förpackningar av lysfotogen och tänd­vätska, oljor, färgrester får inte blandas med det övriga avfallet. Avfallet lämnas till en miljöstation/återvinningscentral.

Enligt Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2001:13länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska mottagningsanordningar för avfall finnas i hamnar för att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt anlöper hamnen.

Alkylatbensin

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. Den dåliga förbränningen innebär att en stor del av bränslet går rakt genom motorn och ut med avgaserna utan att förbrännas. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar.

Genom att använda den renare alkylat­bensinen och miljöanpassad tvåtakts­olja minskas de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Senast publicerad: 2016-04-18