Talande webbLyssna

Riksintressen för kulturmiljö

"Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett. Riksintressena ska representera hela landets historia allt från förhistorisk tid fram till nutid. Kulturmiljöer av riksintresse ska visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal m.m." (utdrag ur Kulturarv Stockholm)

Gör en utflykt till något av kommunens riksintresseområde för kulturmiljö!

webbkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ser du områdena i Värmdö kommun som är skyddade som riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken 3 kap.

 • Beatelund på Ingarö
  Herrgårdsmiljö som visar en karolinsk anläggning.

 • Bullerön-Långviksskär
  Permanenta bosättningar med välbevarad bebyggelse och terränganpassad placering.

 • Djurhamn-Djurö kyrka
  Planmönstret och den äldre bebyggelsen.

 • Grinda
  Sommarnöjesmiljö av socialhistoriskt intresse.

 • Gustavsberg
  Byggnader och anläggningar som visar de olika tidsskikten i brukssamhällets utveckling.

 • Harö
  Skärgårdsmiljö med den stora byn Harö och tillhörande marker.

 • Husarö-Ingmarsö-Svartsö-Gällnö-Hjälmö
  Skärgårdsbygd.

 • Lämshaga på Ingarö
  Herrgårdsmiljön Lämshaga samt Ingarö sockencentrum med typisk skärgårdskyrka i trä från 1792.

 • Möja-Bockö-Lökaön
  Skärgårdsmiljö som speglar fiskarböndernas livsvillkor.

 • Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet
  Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm. Militär miljö med försvarsanläggningar.

 • Sandhamn-Grönskär
  Kommunikations- och sommarnöjesmiljö i ytterskärgården med skärgårdssamhället Sandhamn.

 • Siggesta-Sund
  Herrgårdslandskap.

 • Uppeby-Nore
  Kust- och skärgårdsmiljö med skärgårdsbyarna.

 • Överby-Abborrkroken
  Sommarnöjesmiljö.

 • Ytterskärgården
  Jakt- och fiskeplatser.

Senast publicerad: 2016-01-05

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information