Tyck till
Talande webbLyssna

Sommarvandringar i Värmdö

Vita blommor svallar över ett trästaket.

Foto: Magnus Jonsson Szatek

 

I flera år har Värmdö kommuns Kultur- och fritidsenhet arrangerat de populära sommarvandringarna, där sakkunniga ciceroner berättar om olika kulturhistoriska platser och företeelser runt om i kommunen.

Ingen föranmälan krävs, men se till att infinna dig i tid på angiven samlingsplats och ta på dig promenadskorna. Ciceronen avgör hur stor grupp som kan tas emot.

Vandringarna brukar vara i 1 – 1,5 timme. Våra ciceroner svarar gärna på frågor, så passa på att få ut så mycket som möjligt av vandringen.Sedan 2017 är sommarvandringarna gratis.

Program 2018

 

27 juni kl 19:00-20:30
Norra bruksgatorna – historien och arkitekturen

Fotograf: Johan Aspfors

Fotograf: Johan Aspfors

 

Vandring i gamla Gustavsberg vid kyrkan, med bruksgator från 1870-talet och framåt. Miljön kännetecknas av hus i raka led, snickarglädje, ståtliga trädalléer och prunkande trädgårdar. Området ritades av Magnus Isaeus, en av tidens ledande arkitekter. Husen byggdes för porslinsfabrikens förmän och yrkesskickliga anställda. Den förnäma Grindstugatan fick därför heta Herrskapsgatan i folkmun. Husen klarade sig undan efterkrigstidens rivningsvåg och har sedan dess hört till det bästa Gustavsberg har att visa upp av genuin bruksbebyggelse. Johan Aspfors är antikvarie vid kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen och är återkommande ciceron på våra sommarvandringar.

Träffpunkt: Samling framför Gustavsbergs porslinsmuseum kl.19.00. Vandringen tar ca 1,5 h.

Tillgänglighet: Medelsvår terräng, För gång och cykel. (I broschyren står felaktigt rullstol, men det är ett par passager där det inte går att komma fram)

Ciceron: Johan Aspfors, 1:e antikvarie vid Stockholm länsstyrelse.

 

4 juli kl 18:00-19:00
Bland konstnärer, formgivare och arbetare

Foto: Värmdö kommuns bildarkiv

Foto: Värmdö kommuns bildarkiv

 

I Gustavsbergs nya stadsdel ”Porslinskvarteren” är gatorna uppkallade efter kända och mindre kända konstnärer och formgivare som genom åren varit verksamma på Gustavsbergs Porslinsfabrik. De nya kvarteren har fått sina namn efter de många yrkesbenämningar som en gång fanns på fabriken. Under den här visningen så kommer vi att ägna oss åt de nio konstnärerna och formgivarna som gatorna är uppkallade efter, där vi får en inblick i deras liv och verk. Med utgångspunkt från kvartersnamnen kommer vi också att få bekanta oss med tillverkningens olika moment. Vad gör t ex en Klippflicka?

Träffpunkt: Samling i Panncentralen, Chamottevägen 5, kl. 18.00.

Tillgänglighet: Detta är en föreläsning som hålls inomhus i Panncentralen.

Ciceron: Kjell Lööw, tidigare chef för Gustavsbergs Porslinsmuseum.

 

10 juli kl 17:00-18:00
Lillsved - En folkhögskola med anor

Foto: Stefan Styfberg

Foto: Stefan Styfberg

 

Lillsved har genom århundranden bytt skepnad och utvecklats från
sommarnöje på 1700-talet till en modern idrottsfolkhögskola. Lillsved har kvar en välbevarad herrgårdsbyggnad från 1860-talet och ägs sedan 1934 av Svenska Gymnastikförbundet. Gymnastiklokalen, som byggdes i slutet av 1930-talet ansågs vara Europas modernaste. Under en timme kommer du tillsammans med skolans rektor ta del av Lillsveds herrgårds-, skol- och skärgårdsmiljö.

 

Träffpunkt: Samling på Herrgårdsplanen kl 17.00. Vandringen tar
ca 1 h.

Tillgänglighet: Lätt terräng. För gång, rullstol, cykel.

Ciceron: Christina Hjelmar, rektor vid Lillsveds folkhögskola.

 


14 juli kl 11:00-12:00
Guidad tur på Bullerö - Liljefors och Kreuger
bland kobbar och skär

Foto: Johan Ander

Foto: Johan Ander

 

Naturbevakaren och Runmaröbon Ann-Sofi Andersson berättar om Bullerös unika utskärgårdshistoria och om den flora och fauna som finns. Det blir visning av museet och berättelser om Bullerölagets vilda fester i jaktstugan under tidigt 1900-tal. Det finns tre olika naturstigar att gå på egen hand efter guidad visning.

Träffpunkt: Samling på Bullerö brygga kl. 11.00 (turbåten från
Stavsnäs anländer till Bullerö brygga kl. 09:30, Ann-Sofie kommer ta emot alla. Återresa till Stavsnär går kl 15:50. Medtag gärna matsäck då det inte finns något att köpa på Bullerö). Turbåten från
Stavsnäs kostar 120 kr och förbokas, se www.battaxi.se för tidtabell.

Tillgänglighet: Medelsvår terräng. Det finns möjlighet att ta sig in
till museet med rullstol.

Ciceron: Ann-Sofi Andersson, Bullerö naturreservat. Tel 010-233 17 17 

 

 

21 juli kl 17:00-19:00
Från Ålstäket till Viks gård – vikingar och
järnvägsdrömmar

Foto: Värmdö skeppslags fornminnesförening

Foto: Värmdö skeppslags fornminnesförening

 

Mellan näset Torsby- och Grisslingefjärdarna gick en gång ett sund som så småningom blev ett smalt ”stäk” med pålade, fasta fiskeredskap. Vid
Ålstäket ligger idag en trafikrondell, men i närheten står den s k Rysstenen som enligt traditionen minner om ryska krigsfartygs försök att tränga igenom stäket 1719. Från 1900-talets början finns hus och lämningar efter det strandade järnvägsprojektet Wärmdö järnväg. Vid Viks gård finns de äldsta spåren efter mänsklig verksamhet i området i form av järnåldersgravfält och vikingatida gårdsplats. Roy Engström från Värmdö Skeppslags fornminnesförening berättar kunnigt om platserna vi passerar.

Träffpunkt: Samling vid Ålstäkets korvkiosk kl. 17.00. Vandringen
tar ca 2 h.

Tillgänglighet: Medelsvår terräng. För gång och cykel.

Ciceron: Roy Engström, Värmdö Skeppslags fornminnesförening.

 

 

9 augusti kl 18:00-19:30
Gustavsbergs porslinsfabrik – historien och arkitekturen

Foto: Värmdö kommuns bildarkiv

Foto: Värmdö kommuns bildarkiv

 

Gustavsbergs porslinsfabrik grundades 1825. Fabriksanläggningen
ligger kvar på samma plats sedan starten och erbjuder idag ett brett spektrum av byggnader från verksamhetens 170-åriga historia. Området
är sedan 2010-talet i stor förvandlingsprocess till förmån för byggande av bostäder. Många av de fabriksanknutna byggnaderna och ugnarna har rivits under årens lopp, men ännu finns viktiga delar kvar från porslinsfabrikens guldålder. Vandringen leds av Lena Gullmert, tidigare kulturchef på Värmdö kommun, som kunskapsrikt och engagerat berättar om fabrikens historia och byggnadernas arkitektur.

Träffpunkt: Samling vid vattenhjulet, Chamottevägen 2, kl. 18.00.
Vandringen tar ca 1,5 h.

Tillgänglighet: Lätt terräng. För gång, rullstol, cykel.

Ciceron: Lena Gullmert, antikvarie, tidigare kulturchef Värmdö
kommun.

 

15 augusti kl 18:00-19:30
Kulturhistorisk vandring i Stavsnäs by

Foto: Värmdö kommun

Foto: Värmdö kommun

 

Stavsnäs by har en tät bykärna som samlar villabebyggelse från sekelskiftet 1900, sjöbodar, bondgårdar och gamla lotshemman. Bystrukturen är välbevarad och bebyggelsen är varsamt underhållen genom åren. Stavsnäs by är en levande kulturmiljö, välbesökt och idylliskt beläggen vid Sommarhamn. Likt ett bibliotek av äldre byggnader bjuder byn på en tidsresa. Vandringen uppmärksammar spår i miljön som berättar om byns användning och utseende.

Träffpunkt: Samling vid ICA-hallens parkering, Stavsnäs gärde, kl.
18.00. Vandringen tar ca 1,5 h.

Tillgänglighet: Lätt terräng. För gående, rullstol, cykel.

Ciceron: Lenore Weibull, kommunantikvarie Värmdö kommun.

Ladda hem karta från vandringen.

 

 

19 augusti kl 13:00-14:30
Säby - Skärgårdens största gravfält

Foto: Värmdö kommun

Foto: Värmdö kommun

 

Säby på Ingarö är ett ortnamn som meddelar att den ursprungliga
gården låg vid havet. Nu är området uppgrundat, men gravfältet och den forntida gårdens spår finns kvar med grunder, små åkerytor och strandskoning. Många detaljer finns att se på de tydliga och stora gravhögarna och här finns fler forntida spår, då det redan under stenåldern kom jägare och fiskare ut till området. Vandringens ciceron Gerhard Flink, som tidigare ansvarat för Riksantikvarieämbetets dokumentation av skärgårdens fornlämningar, levandegör forntiden för oss med sitt målande språk och djupa kunskapsbank.

Träffpunkt: Samling på p-platsen vid ingången till området. Buss
429 hpl Kulla Gårdsväg. ( OBS! I broschyren finns ett tryckfel med fel buss angiven) Vandringen tar ca 1,5 h.

Tillgänglighet: Medelsvår terräng. För gång och cykel. Vandringen
går på en stig som korsar gravfältet och den forntida gården.

Ciceron: Gerhard Flink, arkeolog, Landskapsarkeologerna.

Senast publicerad: 2018-08-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation