Tyck till

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskoleverksamhet om du som är vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. Det gäller också om barnet har ett eget behov.

Med förskoleverksamhet menas både förskola, pedagogisk omsorg och flerfamiljssystem.

För att ditt barn ska få gå i förskoleverksamhet måste du först göra en ansökan om barnomsorg.

Förändrad process vid kö- och placering till förskola

Under oktober 2016 förändrades delar av processen när det gäller kö och placering till förskola. Det innebar viss förändring av tillämpningen av rutinerna kring detta:

  • Ködatum och inte anmälningsdatum gäller vid ansökan.
  • Om någon förskola läggs till bland ursprungliga alternativ får detta val nytt ködatum.
  • Platserbjudande går ut via e-post och sms till vårdnadshavare. Om svar på erbjudande inte inkommit inom fem dagar tas platserbjudandet och köplatsen bort.
  • Liksom tidigare ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet.
  • Om du har frågor kring din köplats kontaktar du den förskolan som du står i kö till.
  • Mer generella frågor besvaras av kommunens kontaktcenter eller av handläggare inom Placeringsteamet.

Hur många timmar får mitt barn gå i förskola?

Ditt barn får gå i förskola eller inom pedagogisk omsorg under den tid då du arbetar, studerar eller reser till och från arbete och studier.

Om du är föräldraledig har det äldre syskonet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg 25 timmar per vecka. Omsorgstiden schemaläggs efter vårdnadshavarnas behov.

Fler möjligheter

Alla barn mellan tre till fem år erbjuds allmän förskola tre timmar per dag. Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs under skolans läsår (inte under lov).

För dig som är vårdnadshavare och hemma med små barn finns öppen förskola, som är en avgiftsfri kommunal verksamhet. Till den öppna förskolan behöver barn inte anmälas i förväg.

Öppettider

Förskolor och pedagogisk omsorg har öppet hela året under vardagar mellan 06:30–18:30, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier eller barnets eget behov.

Har du behov av barnomsorg utanför den vanliga öppettiden finns även barnomsorg på obekväm arbetstid.

Hitta förskolor på karta

På kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se samtliga förskolor i kommunen.

  • Öppna webbkartan.
  • Klicka på Utbildning och barnomsorg i vänstermenyn.
  • Ange om du vill se kommunala och/eller fristående förskolor.


Senast publicerad: 2017-03-21