Tyck till

Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskoleverksamhet om du som är vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig. Det gäller också om barnet har ett eget behov.

Med förskoleverksamhet menas både förskola, pedagogisk omsorg och flerfamiljssystem.

För att ditt barn ska få gå i förskoleverksamhet måste du först göra en ansökan om barnomsorg.

Intagning till hösten 2017

Nu har processen med intagning till förskola till hösten påbörjats. Handläggare tillsammans med förskolechefen går igenom kön till respektive förskola och skickar ut erbjudande till de som är aktuella. De som erbjuds först är de som har någon typ av förtur; syskon- eller behov av särskilt stöd, sedan erbjuds de barn som står på tur enligt deras ködatum.

Processen är precis i uppstartfasen och beräknas pågå till slutet av april. Om ditt barn står i kö och du ansökt om plats till hösten 2017  ber vi dig avvakta platserbjudande. Platserbjudandet ska besvaras inom 5 dagar.

Erbjudande av plats sker via sms-meddelanden och e-post. Om dessa kontaktuppgifter saknas i vårt system får du ett skriftligt erbjudande. Vi uppmanar dig att gå in via e-tjänsten och kontrollera dina kontaktuppgifter och uppdatera dessa om det behövs.

Förändrad process vid kö- och placering till förskola

Under oktober 2016 förändrades delar av processen när det gäller kö och placering till förskola. Det innebar viss förändring av tillämpningen av rutinerna kring detta:

  • Ködatum och inte anmälningsdatum gäller vid ansökan.
  • Om någon förskola läggs till bland ursprungliga alternativ får detta val nytt ködatum.
  • Platserbjudande går ut via e-post och sms till vårdnadshavare. Om svar på erbjudande inte inkommit inom fem dagar tas platserbjudandet och köplatsen bort.
  • Liksom tidigare ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet.
  • Om du har frågor kring din köplats kontaktar du den förskolan som du står i kö till.
  • Mer generella frågor besvaras av kommunens kontaktcenter eller av handläggare inom Placeringsteamet.

Hur många timmar får mitt barn gå i förskola?

Ditt barn får gå i förskola eller inom pedagogisk omsorg under den tid då du arbetar, studerar eller reser till och från arbete och studier.

Om du är föräldraledig har det äldre syskonet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg 25 timmar per vecka. Omsorgstiden schemaläggs efter vårdnadshavarnas behov.

Fler möjligheter

Alla barn mellan tre till fem år erbjuds allmän förskola tre timmar per dag. Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs under skolans läsår (inte under lov).

För dig som är vårdnadshavare och hemma med små barn finns öppen förskola, som är en avgiftsfri kommunal verksamhet. Till den öppna förskolan behöver barn inte anmälas i förväg.

Öppettider

Förskolor och pedagogisk omsorg har öppet hela året under vardagar mellan 06:30–18:30, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete, studier eller barnets eget behov.

Har du behov av barnomsorg utanför den vanliga öppettiden finns även barnomsorg på obekväm arbetstid.

Hitta förskolor på karta

På kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se samtliga förskolor i kommunen.

  • Öppna webbkartan.
  • Klicka på Utbildning och barnomsorg i vänsterspalten.
  • Ange om du vill se kommunala och/eller fristående förskolor.


Senast publicerad: 2017-02-10