Sänkt barnomsorgsavgift

I de fall som redovisas på denna sida kan du vara berättigad till en sänkt barnomsorgsavgift.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola för tre- till femåringar med 3 timmar per dag gäller från hösten det år barnet fyller tre år. För tre- till femåringar som har längre placering än 3 timmar/dag görs ett avdrag med 30 % av avgiften i förskola eller pedagogisk omsorg.

Barn i förskoleklass

Det år som barnet fyller sex år görs avdrag med 30 % av avgiften fram till och med den 31 juli. Från och med augusti månad tillämpas avgifter i fritidshem.

Barn i behov av särskilt stöd

För barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 16 § skollagen (2010:800) som är placerade i förskola eller i pedagogisk omsorg enligt 25 kap. 9 § gäller avgiftsfrihet med 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Det innebär att vårdnadshavare till barn med högst 3 timmars placering per dag inte behöver betala någon föräldraavgift.

För barn med högre tillsynsbehov än 15 timmar per vecka sker en avgiftsreducering med 30 % av månadsavgiften. Avgiftsfriheten gäller inte fritidshem.

Övrig avgiftsreducering

Avgiftsreducering av månadsavgiften kan ske:

  • Om barnet har varit frånvarande på grund av sjukdom mer än 30 sammanhängande dagar. Läkarintyg krävs alltid.
  • Om plats inte tillhandahållits pga. personalbrist och ingen alternativ plats har erbjudits.
    Avgiftsreduceringen gäller endast för hela dagar. Skriftlig framställan ska göras av förälder/vårdnadshavare till ansvarig nämnd. Vid avgiftsreducering dras motsvarande 1/30 av månadsavgiften av som barnet varit frånvarande/ej erbjudits alternativ plats under månaden.

Senast publicerad: 2017-02-08