Talande webbLyssna

Mer om Ängens förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, lpfö 98/reviderad 2016. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Lärande genom lek

Leken är mycket viktig för barns utveckling och lärande. Vi ser leken som en självklar start på det livslånga lärandet och det absolut viktigaste för barnet i förskolan att lära sig. Vi strävar mot att ge barnen en trygg och tillåtande miljö som stimulerar, lockar och inbjuder till lek.

Leken är viktig för barnets utveckling och lärande men också för att de i leken bearbetar sina upplevelser och intryck samt tillgodoser fantasi och inlevelseförmåga. I leken tränar barnet på de sociala lekreglerna; turtagning, samförstånd och ömsesidighet, med andra ord: de demokratiska grundvärderingarna. I leken skaffar sig barnet också kunskap om omvärlden, om sig själva och om sina egna förmågor. Leken tränar koncentrationsförmågan, sätter igång kreativiteten och hjälper barnen med problemlösningar och att lösa konflikter. I leken får barnen själva upptäcka och utforska.

Närhet till naturen

Vår förskola är omgiven av härlig natur och närhet till vatten – det utnyttjar vi självklart i vår verksamhet! Alla avdelningar vistas mycket utomhus, både på våra natursköna gårdar men även i skogen. Vi bedriver uteavdelningar med utepedagogik på de äldre avdelningarna, men även de minsta barnen är ute dagligen. Mycket av det man gör inne kan man också göra ute. Vår tanke är att det ska vara lustfyllt att vara ute.

Barnen får möjlighet att upptäcka och lära känna naturen i alla väder. De lär sig respektera djur och natur, att följa årstidernas växlingar och uppleva naturens rikedom. De får kunskap om naturen och lär sig att använda den i sin lek. Vi vill att barnen ska trivas och ha roligt i naturen.

På förskolan har vi Knytte- och Mulleverksamhet genom Friluftsfrämjandet.

Senast publicerad: 2017-09-04