Mer om Calle Flygare vägs förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö10/16. Vill du veta mer, kontakta oss gärna.

Förskola-hem

Vi vet att ett tillitsfullt samarbete mellan hem och förskola är en grundförutsättning för att alla barn ska få rätt stöd och hjälp i sin utveckling.

Information som rör förskolan och ditt barn lägger vi in i SchoolSoft, ett program som är helt webbaserat som man får tillgång till via Internet. Här finns dokumentation om verksamhetens mål, innehåll, genomförande och reflektioner.

Som förälder får du via verksamhetsloggen i SchoolSoft möjlighet att vara delaktig i förskolans vardag. Du får samtidigt en jämn information om gruppens lärande och utveckling.

Ditt barns individuella utvecklingssamtal/uppföljningssamtal görs också med stöd av School Soft.

Förskola-skola

Vi samverkar med skolorna i närområdet. Syftet är att byta erfarenheter och tankar kring innehållet i de olika verksamheterna och ha fungerande rutiner för övergången mellan förskola och skola.

Vi gör både barn och vårdnadshavare delaktiga i övergången till förskoleklass, för att alla inblandade ska kunna förbereda sig och känna sig delaktiga i processen. De barn som ska börja förskoleklass till hösten har under vårterminen en del samarbete med Långviks förskola.

Senast publicerad: 2017-11-21