Förskolan Calle flygares väg

Vi tar ofta tillvara på möjligheterna i vår fantastiska närmiljö. Närheten till skogen skapar goda förutsättningar för bland annat motorisk och social träning i vardagen.

Så jobbar vi

Förskolan Calle flygares väg hittar du i Brunn på Ingarö, med närhet till både skog och hav. Vi har plats för ca 70 barn. Här möts du av kompetenta och erfarna pedagoger som brinner för utveckling och lärande.

Verksamheten utgår ifrån barnens tankar och idéer, vilket innebär att barnen har stort inflytande över sin vardag i förskolan. Barns delaktighet, i kombination med dokumentation, reflektion och medforskande pedagoger, skapar förutsättningar för en utforskande och lärande miljö.
Vi använder Ipads som ett verktyg i lärandet, samt SchoolSoft som kommunikationsform mellan hem och förskola.

Avdelningar

Helikoptern (1-3 år)

Helikoptern har två hemvister, blå och röd.

Flygplanet (3-5 år)

Flygplanet har tre hemvister, grön, gul och orange.

Senast publicerad: 2016-09-15