Mer om oss

Barn pusslar

Allt man inte lärt sig är svårt i början. Får man rätt stöd och hjälp så är det i utmaningen man växer.

Pedagogisk inriktning

Verksamhet styrs av Läroplanen för förskolan; Lpfö11, samt av skollagen.

Vi arbetar systematiskt för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Barnen är delaktiga i utvecklingen genom reflektion och dokumentation i vardagen, tillsammans med pedagogerna.

Våra rutiner och aktiviteter utgår ifrån barnens behov, intressen, erfarenheter och frågeställningar. Alla barn ska uppleva att verksamheten är tillåtande, lärorik och trygg. Det ska också vara roligt att lära, trots att det kan vara svårt ibland.

Behoven och motivationen att lära och utvecklas utgår därför ifrån barnens tidigare erfarenheter och deras egna frågeställningar. Det är i utmaningen man växer, om man får rätt stöd och hjälp. Här lär och utvecklas vi på alla nivåer, genom att ta vara på mångfalden i gruppen.

Barn med kikare

Senast publicerad: 2015-11-24