Talande webbLyssna

Djurhamns förskola

Djurhamns förskola ligger centralt på Djurö, i Lindgårdens ”bruna hus” vid Djurö skola. Vi har plats för cirka 25-30 barn i åldrarna
1–5 år, fördelade på två hemvister. På förskolan kan vi prata svenska, engelska, tyska och finska.

Så jobbar vi

Vi använder oss av svensk förskolepedagogik. Lek, rörelse, utevistelse, musik och skapande är viktiga delar i vår verksamhet. Vi stimulerar språket, fantasin och kreativiteten.

På förskolan har vi ett medforskande förhållningssätt tillsammans med barnen i deras lärandeprocess. Vi erbjuder en rolig och lärorik verksamhet där omsorg, social fostran och lärande bildar en helhet.

Avdelningar

Kobben (1-3 år)

Ekan/ Fyren ( 3-5 år)


Senast publicerad: 2018-04-09