Talande webbLyssna

Djuröskutans förskola

Djuröskutans förskola är belägen mellan skog och hav centralt på Djurö. Vi har plats för cirka 60 barn i åldrarna 1–5 år, fördelade på tre avdelningar.

Så jobbar vi

Djuröskutans förskola har en traditionell pedagogisk inriktning med inspiration av Reggio Emilia. Vi lägger stor vikt vid att sätta barnet i fokus och följer barnet så att det får inflytande över sin vardag.  

På förskolan strävar vi mot att lek och lärande ska utgå från varje barns utvecklingsnivå och vara rolig, fantasifull och stimulerande för barnet. Vi arbetar även med teman och projekt under en längre tid och lägger vikten vid läroprocessen. Verksamheten bedrivs så att den på ett medvetet sätt stödjer utvecklingen av ny kunskap och nytt lärande.

På Djuröskutans förskola arbetar vi med Håll Sverige Rent och strävar efter Grönt Flagglänk till annan webbplats certifikat. Vi arbetar temainriktat för att implementera miljömedvetenhet och arbeta för hållbar utveckling tillsammans med våra barn.

Avdelningar

Ankaret (1-2 år)

Kompassen (2-4 år) 

Bojen (4-5 år)


Senast publicerad: 2018-11-13