Talande webbLyssna

Mer om Haghulta förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

En inspirerande ute- och innemiljö

Förskolans utemiljö består av två gårdar, en mindre för våra yngsta barn och en större, lite mer kuperad och utmanande för de äldre. Med lekparker, skogar och närhet till hav fylls uteverksamheten med äventyr.

På Haghulta är inomhusmiljön ljus och fräsch och de fyra avdelningarna är enhetligt möblerade med möbler som är anpassade till barnens nivå. Lärmiljön på förskolan är organiserad där det är tydligt vad barnen erbjuds. Våra bygg- och konstruktionshörnor är välbesöka platser där fantasin flödar.

Fokus på utveckling

I våra föräldraenkäter har Haghulta sett ökade resultat. Vi har lagt stor vikt vid att utveckla den pedagogiska verksamheten och den pedagogiska miljön, samt informationsflödet till våra familjer.

Senast publicerad: 2013-11-05