Avdelningar


Tärnan (1-3 år)

Vi lägger stor vikt vid de dagliga rutinerna i arbetet med barnen, vilket skapar en trygghet och grund för de yngsta barnen. Dagarna är också fyllda med inlärningsmoment och vi ger barnen tid och utrymme att själva försöka göra och lära sig saker.  Att exempelvis ta av sig jackan alldeles själv ökar barnens självkänsla och självförtroende. Vi pedagoger finns där för att stötta och bekräfta det barnet gör.

Måsen och Svanen (3-5 år)

Liksom i de yngre åldrarna jobbar vi fortfarande med rutiner och barnen börjar (3 år) och är (4-5 år) mer självständiga, de KAN och VILL göra själva.

Vi vuxna finns med och stöttar samt bekräftar det barnen gör, men lämnar det mesta av ”görandet” åt barnen. De kan så otroligt mycket, bara de får tid och utrymme.

På Måsen och Svanen arbetar vi med olika teman som ofta utgår ifrån barnens tankar och funderingar. Tillsammans i gruppen forskar och spinner vi vidare på det barnen är nyfikna på och väver in alla olika ämnen, språk, matematik, skapande, teknik, natur och rörelse, i det arbetet.

Barn behöver få känna att de får ha ansvar och inflytande. Vi använder oss av detta i den dagliga verksamheten. Barnen är t ex dukvärdar veckovis då de får ansvara för att duka, med allt vad det innebär, kanske även torka bord och sopa golvet efter maten. Vi uppmuntrar även barnen att reflektera över livsfrågor. Lyssna-respektera-bekräfta. Vi ställer öppna frågor där vi först ber barnen berätta hur de tänker. Vi upprepar vad barnet berättat och bekräftar sedan barnets tanke/tankar genom att säga: - Jaha, du tänker så, undrar hur din kompis tänker, ska vi höra efter? Barnen lär sig på detta sätt att det kan finnas flera svar på samma fråga.


Senast publicerad: 2014-08-19