Mer om Jungmannens förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Arbetet på de olika avdelningarna finner du mer information om under Avdelningar och kök i vänstermenyn. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Nyfikenhet i centrum

På Jungmannens förskola arbetar vi mycket med att väcka barns nyfikenhet och starta processer så att barnen ska vilja lära sig och utvecklas. Barnen ska även få möjlighet att förstå vad man kan använda sina färdigheter till. Vi arbetar medvetet med att barnen skall tänka själva, ”använda sitt hjärnkontor”, som vi brukar säga.

Lek/rörelse och Knytte- Mulleverksamhet

Leken lägger vi stor vikt vid på förskolan, så även i den planerade verksamheten. Vår ambition är att barnen ska vilja komma till förskolan för att leka och ha roligt tillsammans. Då vet vi att de utvecklas och lär sig under lustbetonade former. Rörelse är en annan viktig del av barns utveckling. De behöver använda sin kropp på ett konkret sätt för att förstå sin omvärld. Vi använder oss av skogen som vi har inpå knuten, vår närmiljö, vårt rörelserum samt är ute mycket. Förskolans alla
3-5 åringar erbjuds Knytte- och Mulleverksamhet då flera av pedagogerna är utbildade ledare inom Friluftsfrämjandet.

Att bli sedd och respekterad

Vi erbjuder barnen en trygg miljö som lockar till lek och lärande samt utmanar de olika förmågorna. Vi är noga med att bekräfta och respektera varje enskilt barn i gruppen. Vår grundtanke är att alla barn är kompetenta och gör sitt bästa utifrån sina förmågor.

Portfolio

Sedan några år arbetar vi med en mycket uppskattad form av portfolio, som syftar till att skapa en kommunikation/dialog kring varje barn mellan förskolan och hemmet. På Jungmannens förskola har vi en ”förskola-hem”- bok som sänds hem en gång i månaden. Denna fungerar som en regelbunden uppföljning av barnets individuella utvecklingsplan. I boken finns dokumentation kring det enskilda barnet i gruppen, samt månadsbrev mm.

Senast publicerad: 2013-11-27