Talande webbLyssna

Kottens förskola

Flicka kastar upp höstlöv i luften

Kottens Förskola, "den lilla förskolan med det stora innehållet", är belägen i Brunns centrum med skog och natur inpå knuten, vilket ger utrymme för många härliga naturupplevelser.

Förskolan har plats för ca 22 barn i åldrarna 1-5 år, som alla går på samma avdelning. 

Så jobbar vi

Förskolan har en traditionell pedagogisk inriktning där trygghet är vårt ledord. Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan, Lpfö 98/10.

Förskolan präglas av sin småskalighet. Här råder trivsel, engagemang och närhet. Vi ger ditt barn möjlighet att utvecklas till en ansvarsfull och trygg individ genom att möta ditt barn där det befinner sig och utmanar med lustfyllda och inspirerande lekar och aktiviteter.

Utifrån barnens erfarenhetsvärld, motivation, intresse och lust till lärande arbetar vi i projektform. Vi erbjuder barnen utmaningar på ett lekfullt sätt som leder till utveckling och lärande.

Kottens förskola samarbetar med Lövhamra förskola.

Mer om oss...

 

Senast publicerad: 2018-08-17