Talande webbLyssna

Mer om Lokattens förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Fokus på utveckling

Vår förskola har genomgått en stor omorganisation där målet varit att öka barns inflytande och lärande på förskolan. Vi har gjort investeringar i nytt pedagogiskt material både inne och ute. Dessutom arbetar vi med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och förhållningssätt. Vi ser att våra insatser med att öka föräldrars delaktighet på förskolan har gett resultat.

Senast publicerad: 2013-12-02