Talande webbLyssna

Lugnets förskola

Dummybild

Lugnets förskola är belägen i Gustavsbergs Lugnet med närhet till centrum, bussar, skog och ett idrottsfält alldeles inpå knuten.

Förskolan har sex avdelningar och sammanlagt plats för ca 115 barn i åldrarna 1–5 år. På förskolan kan vi tala svenska, engelska, italienska, serbiska, finska och spanska.

Så jobbar vi

Vår förskola bedriver en verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) där omsorg, lärande och fostran på ett lustfyllt och lekfullt sätt bildar en helhet. Vi vill ge alla barn en god grund till ett livslångt lärande där glädje och kunskap ska ingå i vardagen. Lek och rörelse är något vi lägger extra stor vikt vid. Förskolans alla 3-5åringar erbjuds Knytte- och Mulleverksamhet då flera av pedagogerna är utbildade ledare inom Friluftsfrämjandet.

Mer om oss...

Avdelningar

Yngre barn (1-3 år)

Haren

Hjorten

Hermelinen

Äldre barn (3-5 år)

Räven

Björnen

Rådjuret

Senast publicerad: 2018-05-24