Mer om Lugnets förskola

Här kan du läsa lite mer om vår pedagogik på förskolan och hur vi arbetar. Grunden för vårt arbete är förskolans läroplan, Lpfö 98/10. Har du ytterligare frågor, kontakta oss!

Lärande, lek och rörelse

Barnens lärande sker hela tiden, något som vi tar fasta på i de dagliga rutinerna. Bland annat försöker vi ge barnen tid och utrymme i allt vi gör, stanna upp och ta till vara på nuet. Lek och rörelse är också viktigt för att väcka barnens lust till att lära sig, därför lägger vi extra stor vikt vid detta. Förskolan har stora, fina gårdar som barnen utforskar tillsammans med de välutbildade pedagogerna.

Regelbunden kommunikation med hemmet

För att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn har vi nära samarbete och regelbunden dialog med hemmet. Alla barn har en egen portfolio som dokumenterar deras utveckling och lärande under tiden på förskolan.  En del av portfolion kallar vi Förskola-Hem boken och denna går regelbundet mellan förskolan och hemmet.

Senast publicerad: 2013-07-22