Mer om Minimunkis förskola

Minimunkis erbjuder barnen en trygg miljö som lockar till lek och lärande samt utmanar de olika förmågorna.

Att bli sedd och respekterad

Vi är noga med att bekräfta och respektera varje enskilt barn i gruppen. Vår grundtanke är att alla barn är kompetenta och gör sitt bästa utifrån sina förmågor.

Miljömedvetenhet

Arbetet med miljön genomsyrar vår verksamhet. Tillsammans med barnen arbetar vi med hållbar utveckling och har blivit en certifierad Grön flagg-förskola!

Närhet till Munkmora skolan

Eftersom vi ligger i samma byggnad som Munkmoraskolan kan vi använda deras lokaler. Barnen besöker till exempel regelbundet gymnastiksalen och de äldre barnen har också möjlighet att äta i skolans matsal.

Barnen ser och träffar ofta sina äldre syskon samt skolans lärare vilket skapar en smidig övergång när det är dags att börja i förskoleklassen.


Senast publicerad: 2013-12-12