Talande webbLyssna

Munkmora förskola

Barn dansar på Munkmora förskola

Munkmora förskola är belägen i närheten av Gustavsbergs centrum. Vi har stora gårdar, nära till skog, teater och bibliotek. Bussförbindelserna är goda.

På våra fyra avdelningar har vi plats för cirka 60 barn i åldrarna 1–5 år. Vid ökat tryck från barnomsorgskön kan den femte avdelningen öppnas igen. Avdelningen fungerar nu som extra utrymme vid storsamlingar med sång och rörelse, för femåringarnas aktiviteter och för vår nattöppna verksamhet.

Vår personal behärskar många språk - svenska, engelska, tyska, franska, tigrinja, amarinja, kurdiska, arabiska, persiska, och serbiska.

Så jobbar vi

Vår förskola strävar efter att varje barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer, allt enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16). Den kulturella mångfalden hos oss är något vi tar fasta på. Alla är vi lika, samtidigt som våra olikheter leder till nya, spännande upplevelser och lärdomar. Sånger, sagor och maträtter från hela världen är några av de saker som barnen få ta del av på vår förskola.

Mer om oss...

Avdelningar

Yngre barn (1-3 år)

Röd avdelning

Blå avdelning

Äldre barn (3-5 år)

Grön avdelning

Gul avdelning

Regnbågens avdelning  

Senast publicerad: 2018-04-09