Torshälls förskola

Vår förskola är belägen intill en barnvänlig natur med öppna ängar, skog med flera fantastiska friluftsplatser, bäckar som vimlar av liv och backar för vinteraktiviteter. 
Vi väljer gärna att besöka den här miljön i vår vardag, för att leka, lära och utforska.

Så arbetar vi

Vi har medvetet byggt upp och förberett vår lärmiljö för att inspirera och väcka barnens lust och nyfikenhet till lek, arbete och lärande. Vi har fyra gårdar där två av dem är anpassade för yngre barn, en för äldre barn och en för vår uteavdelning, Vide.

Vi har två skapanderum och två dramarum där alla barn är välkomna.
I skapanderummet erbjuds barnen kolkritor, pastellkritor, vattenfärg, flytande täckfärg, lera, olika sorters papper samt naturmaterial för att prova på olika tekniker och material i sitt skapande.
I dramarummet erbjuds barnen sagor, handdockor, musikinstrument och sagopåsar att utöva drama med.
Vi strävar efter att hela tiden uppdatera rummen med nytt material och nya tekniker för att utmana och stimulera barnens nyfikenhet, lärande och kreativitet.

Vi har erhållit Grön flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och arbetar varje år med olika projekt för att bibehålla flaggan och sprida ett naturligt förhållningssätt till natur och miljö bland barn, föräldrar och pedagoger.

I vår värdegrund finns allas lika värde, respekten för allt levande och omsorgen om närmiljön.

Avdelningar

Valhall

Gul (1-2 år)

Grön (1-2 år)

Röd (1-2 år)

Bifrost

Gul (3 år)

Grön (3-5 år)

Röd (3-5 år)

Vide 

Uteavdelning (4-5 år)


 

Senast publicerad: 2017-04-26