Uteavdelningen Vide

Vi är en del av Torshälls förskola, men förlägger vår verksamhet så mycket som möjligt utomhus.

Vi har ett eget område på stora gården där det finns två kåtor som används i vår dagliga verksamhet. Utanför kåtorna finns tre stora bord med bänkar där barnen ges möjlighet till olika aktiviteter och där vi också äter lunch och mellanmål under den varma årstiden.

I en förrådsbod förvaras vårt materiel som stimulerar till lek, utveckling och lärande. I skogen har vi olika platser där vi leker och bedriver friluftsverksamhet. Samlingar har vi utomhus men också i vårt rum inomhus. Vi har också tillgång till rörelserummet, som ligger i anslutning till matsalen. 

Barnen som går på Vide blir medlemmar i Friluftsfrämjandet och vi bedriver Skogsknytte- och Mulleverksamhet.

 

Senast publicerad: 2016-10-14