Klagomål på kommunal förskola eller skola

Har du klagomål på utbildnings- och barnomsorgsverksamhet i kommunal regi? I så fall ska du ta kontakt i första hand med din skola, i andra hand med kommunen.

Så framför du ditt klagomål

Klagomål på kommunal utbildnings- eller barnomsorgsverksamhet lämnas enligt nedanstående lista, där nummer ett anger den första instansen du ska kontakta. De övriga stegen berör dig som inte känner att du fått någon hjälp i det tidigare steget.

  1. Om det är något i verksamheten som inte motsvarar dina förväntningar eller om du har något som du är missnöjd med, ska du i första hand framföra det till berörd personal.
  2. Om ditt missnöje kvarstår eller om du tycker att du inte får hjälp eller svar av personalen, kan du vända dig till berörd förskolechef eller rektor för att få hjälp med att lösa det du är missnöjd med.
  3. Skulle ditt missnöje fortfarande kvarstå kan du framföra ett skriftligt klagomål. Det görs via kommunens synpunktshantering eller en särskild blankett som du kan få på skolan eller förskolan. Ansvarig förskolechef eller rektor svarar på din synpunkt inom 14 arbetsdagar.
  4. Skulle ditt missnöje fortfarande kvarstå kan du genom att klicka på en länk i förskolechefens eller rektors svar framföra ditt ärende till huvudmannen för verksamheten (ansvarig tjänsteman på Värmdö kommun). Du får då ett slutligt svar från kommunen.
  5. Skulle ditt missnöje fortfarande kvarstå kan du vända dig till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet utreder i regel inte klagomål på ärenden som inte avser kränkande behandling om inte huvudmannen först har gjort en utredning.


Senast publicerad: 2016-11-29