Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman. VFU genomförs i samarbete med kommunerna och kan genomföras i såväl kommunala som fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. Oavsett vilken lärarexamen studierna syftar till så ingår verksamhetsförlagd utbildning.

Värmdö kommun tar emot studenter från hela landet men främst från lärosätena i länet, det vill säga Stockholms universitet, Södertörns högskola, KTH, Musikhögskolan, Cirkus- och danshögskolan GIH och Konstfack.

VFU-handledare

Under VFU ska studenterna medverka i förskolans/skolans arbete och få insikt i och kunskap om lärarens hela uppdrag. Som VFU-handledare är du därför en nyckelperson för lärarstudenternas professionsutveckling. Det är viktigt att du som VFU-handledare är behörig för ämne och skolform och har genomgått introduktion i VFU-bedömning. Önskvärt är också att du har gått eller går en av universitetets handledarutbildningar.

VFU-handböcker

Stockholms universitet har tagit fram ett antal handböcker för den verksamhetsförlagda utbildningen. Handböckerna riktar sig till lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare.

Handböcker för VFU - Stockholms universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2016-11-29