Förskoleklass

Det år ditt barn fyller sex år har han eller hon rätt att börja i en förskoleklass. Detta är en frivillig skolform och omfattar 525 timmar per år, fördelat på 3 timmar per dag. Undervisning i förskoleklass bedrivs i grundskolorna i kommunen.

 

Erbjudande om plats i förskoleklass

I början av det år som ditt barn fyller 6 år kommer du att få ett erbjudande om förskoleklassplats. Kommunen har då grundplacerat ditt barn i en närliggande skola, vilket innebär att ditt barn har rätt till en plats på den skolan. Även om du accepterar placeringen måste du som vårdnadshavare alltid göra ett aktivt val av skola.

Läs mer om att söka skolalänk till annan webbplats

Kan jag välja en annan skola?

Du har rätt att välja en annan skola än den skola som ditt barn grundplacerats i. Plats i en annan skola kan bara erbjudas i mån av plats. Om ditt barn får plats på den valda skolan har han eller hon rätt att fortsätta sin skolgång där från och med skolår 1.

Val av en annan skola än den barnet grundplacerats i kan komma att påverka rätten till skolskjuts från och med första skolåret.

Senast publicerad: 2017-11-01