Fritidshem och fritidsklubb

Barn i i förskoleklass, grundskola eller särskola kan få gå på fritidshem eller fritidsklubb. Här kan barnen vistas de delar av dagen då de inte går i skolan. Fritidshem är till för yngre skolbarn, medan fritidsklubben tar emot barn från och med den 1 augusti det år barnet börjar årskurs 4.

Som längst kan ditt barn gå i fritidsklubb till och med vårterminens slut det år han eller hon fyller 13 år.

Utöver vad som nämns ovan kan barn i vissa fall även gå i fritidsverksamhet i familjedaghem till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13.

Hur jag ansöker om plats och besvarar platserbjudande.

Ansök om plats på fritidshem och fritidsklubb direkt på webben med hjälp av e-legitimation. Du anger önskemål om startdatum samt vilken skola barnet går på. Du får sedan ett platserbjudande som båda vårdnadshavarna ska godkänna via e-tjänsten. Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du vända dig till kontaktcenter för att få hjälp med ansökan.

Ansök och bekräfta platserbjudande på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hur gör jag för att få e-legitimation?

Information om hur du skaffar en e-legitimation hittar du på www.elegitimation.se. Du kan även få information via din bank. Information om Mobilt BankID hittar du på www.bankid.com.

Regler och avgifter

Samma regler och avgifter gäller för fritidshem och fritidsklubb som för förskoleplats och familjedaghem. Riktlinjerna för plats i fritidshem hittar du under dokument till höger.

Mer om regler och avgifter.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats på fritidshem eller fritidsklubb gör du genom att logga in dig med e-legitimationlänk till annan webbplats. Mer information om e-legitimation hittar du i högerspalten.

Uppsägningstiden är 1 månad och avgift utgår under hela uppsägningstiden.

Senast publicerad: 2017-01-26