Grantomta montessoriskola

Grantomta är en fristående förskola och skola belägen på Värmdölandet. Vi arbetar med montessoripedagogik med läroplanen som grund.

På Grantomta får våra barn lära, leva och utvecklas efter egna intressen och i egen takt, med Maria Montessoris intentioner och läroplanens mål för förskola, skola och fritidshem som grund.

Grantomtaskolan har 6 förskoleavdelningar med 110 barn och 7 klasser från 6 år till och med årskurs 6 med drygt 170 barn.

Läs mer på Grantomtas egna hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2017-04-26