Fritidshem & fritidsklubb

Alla barn i årskurs F-3 har möjlighet att söka fritidshemsplats. Lärare och fritidspedagoger samverkar för att elevernas dag ska vara så varierad som möjligt. Vad sägs om att meta på bryggan eller gå och bada?

För all fritidsverksamhet gäller ett samarbete mellan hem och skola/fritids som är tydligt med vad som gäller för varje barn/elev. Mycket av vår verksamhet sker utomhus på fritidstid. Därför finns personalen inte alltid tillgänglig på telefon.

Fritidsverksamheten har öppet kl. 07:00 - 17:30 Senast publicerad: 2014-03-07