Mer om Kyrkskolan

Här kan du läsa mer om vår skola och om hur vi arbetar. Om du har ytterligare frågor är det bara att höra av dig!

Natur- och skärgårdsinriktning

Vår inriktning är Natur och Skärgård genom vår Upplevelseskola. Här får man lära sig sjövett, allemansrätt, segla, paddla, säkerhet vid vattnet, iskunskap och mycket mer i vår fantastiska utemiljö. Alla barn och elever har tillgång till skolans egna brygga och båtar.

Röd tråd

Vi arbetar med en röd tråd i utveckling och lärande från 1-10 år. Förutom arbetet med natur lägger vi stor vikt vid baskunskaperna läsa, skriva, tala samt matematik och påbörjar detta redan i förskolan. I skolan följer vi regelbundet upp elevernas kunskapsutveckling för att kunna stödja varje elev i samarbete med hemmet.

Trygghet och jämlikhet

Alla människor är unika, har olika förmågor och intressen - vi använder barnens starka sidor för att utveckla övriga förmågor. Vi uppmuntrar olikheter och lär barnen att samarbeta med olika kamrater. Alla duger, ingen är perfekt, det är tillåtet att pröva, man lär av sina misstag. Vi går i skola för att träna och lära oss det vi behöver!

Vår verksamhet ska genomsyras av en människo- och samhällssyn som präglas av demokrati, jämlikhet, trygghet och ansvar. Alla barn/elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och få uppleva skoldagen som meningsfull och stimulerande.

Vår vision

  • Alla barns/elevers rätt att få den hjälp de behöver ska tillgodoses  
  • Alla barns/elevers speciella rättigheter ska uppfyllas
  • Alla barn/elever ska uppnå sina mål

Senast publicerad: 2013-12-09