Avdelning Djurö

Avdelningen är den största F-9-skolan i Värmdö Skärgårdsskolas rektorsområde. Skolan är centralt belägen på Djurö, bara ett stenkast från havet och skärgårdsnaturen.

Inspirerande utemiljö

Avdelningens unika läge gör skog, hav och mark till en plats för lärande. Vi har egen brygga, segeljollar och kanadensare. Lektioner och fritidsverksamhet bedrivs ofta utomhus.

För Djurö skolas elever är närheten till naturen viktig. Skolans gård bjuder på lekmiljöer med bland annat klätterställningar, basketplaner och pingisbord.

Modern studiemiljö

Skolans lokaler är till största delen om- eller nybyggda, ljusa och fräscha. Slöjd och bild bedrivs i ett fantastiskt hantverkshus som främjar skapandelusten. Vår idrottshall, med mått som kvalificerar för seriespel i bland annat innebandy, är fullt utrustad med alla tänkbara redskap. Inte ens klättervägg saknas!

För att man ska trivas, krävs också en bra miljö utanför klassrummet. Vi har skapat många mysiga miljöer för studier såväl som vila, lek och samvaro. I vår moderna matsal tillagas maten på plats. Det gör att den håller väldigt hög kvalitet, något som inte minst "utflugna" elever kan vittna om.

Målstyrning, kunskap och lärande

På Djurö skola arbetar vi mycket med att tydliggöra kunskapskraven för elever och föräldrar. Det gör vi för att eleverna måste veta vilka målen är - och vad som krävs för att kunna nå dem.

En styrka är att vi följer varje elev från förskoleklass till år 9, vilket gör att vi kan följa och stötta varje enskild individ på hennes nivå. På lågstadiet  har eleven en portfolio som följer eleven från F till 3. För äldre elever är bedömnings-  och betygsmatrisen viktig och lärarledd extra studietid erbjuds .

Att synas, höras och respekteras

Vårt tillåtande klimat innebär att man har rätt att mötas med respekt oavsett vem man är. Man har rätt att tänka på olika sätt, yttra sig, försöka och misslyckas, utan att någon skrattar åt en. Det innebär också att vi skapar fasta strukturer och rutiner och tillsammans med elever och föräldrar arbetar fram de regler som ska gälla på skolan.

Vi har nolltolerans mot all form av kränkande behandling, vilket betonas i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skolans F-9 perspektiv, där även fritids och fritidsklubb ingår, skapar en närhet mellan elever i olika i olika åldrar och mellan vuxna och elever.

Elevens utmaning

På Djurö skola möter eleven stimulerande utmaningar. Vi har successivt höjt våra resultat under senare år. Det är en hederssak för skolpersonalen att alla elever klarar sin gymnasiebehörighet. Garanten för vår skolas kvalitet ligger i en erfaren, behörig lärarkår som brinner för att ge eleven av det bästa.

Senast publicerad: 2017-01-31