Avdelning Runmarö

Är en F-9-skola och en del av Värmdö Skärgårdsskola. Eftersom vi har en kultur- och hälsoprofil ser vi till att eleverna rör på sig extra mycket, samt att deras inlärning främjas av kulturella inslag.

Kultur- och hälsoprofil

Runmarö skolas kultur- och hälsoprofil tar sig många uttryck i elevernas vardag. Aktiviteter som hälsopromenader, avslappningsövningar och massage är välkomnade avbrott.  Drama, bild/film och litteratur får sin tid. Detta arbete visas upp för föräldrar och allmänheten under en kulturdag på våren. Några elever i taget arbetar då och då med Original play (ursprunglig lek). Läs mer om detta via länken i högerspalten.

Ämnesintegrerat arbete

I den mån det går att arbeta ämnesintegrerat och tematiskt, gör vi det. Vi vill att eleverna ska se helhet och förstå samband. Arbetssätten varierar. På så vis blir undervisningen mer intressant och eleverna får möjlighet att finna sin modell för bästa inlärningsmetod.

Skärgården – Kännedom och stolthet

Att bli förtrogen med sin skärgårdsmiljö stärker hemtillhörigheten. Det gäller en helhetssyn från begynnelse till nutid och framtida möjligheter. Djur och natur vävs samman med historiska händelser och miljöfrågor.

Vi vill att eleverna ska känna sig stolta över att få tillhöra skärgården. Detta är något vi arbetat med inte minst i vårt filmprojekt.

Ansvarsfulla elever

Eleverna är delaktiga i skolans planeringsarbete i stigande grad ju äldre de blir. Därmed lär de sig också att ta ansvar för sitt arbete och sina handlingar mm. Återkommande utvärderingar beaktas i det fortsatta arbetet.

Dokumentation för utveckling

Eleverna tränas i att dokumentera sitt arbete för att få en bra bild över sin kunskapsutveckling och hur de ska arbeta vidare för att bli så bra som de kan.

Det individuella utvecklingsarbetet (IUP) görs även synligt i dataprogrammet Unikum. Där kan föräldrar, elever och lärare kommunicera. Detta är ett bra underlag för utvecklingssamtalen.

Senast publicerad: 2013-11-29