Avdelning Svartsö

Svartsö skola är en del av Värmdö Skärgårdsskola och har individualiserad undervisning från årskurs F-9. Vi vill skapa en miljö för lärande och utveckling som främjar den glada, nyfikna och livsbejakande eleven.

Vår vision

  • alla är delaktiga och tar ansvar
  • förhållningssättet är baserat på empati
  • praktik och teori bildar en enhet
  • alla elever stimuleras
  • arbetssätt och arbetsformer väcker lusten att upptäcka sin omvärld

Undervisning

Varje elev ska när han/hon lämnar Svartsö skola ha fått pröva och utveckla sina olika språkuttryck, till exempel bildteknik, dans, drama, lek, läsning, matematiskt tänkande, muntlig framställning, musik, rytmik och skrivning.

Som elevens val har vi bland annat satsat på musik.  Samtliga elever från årskurs 3 -9 spelar något instrument. Varje läsår har vi 1-2 teater/musikalframträdanden. Vid 6 tillfällen varje läsår kommer utbildade dans-och dramapedagoger och undervisar våra elever i årskurs F-3 i dans och drama.

Föräldrasamverkan

Var tredje år åker samtliga elever och lärare tillsammans med några föräldrar på lägerskola. Att vi har möjlighet att göra detta beror på ett gott samarbete med eleverna, deras föräldrar och öns näringsliv. Att vi anordnat olika aktiviteter, exempelvis gett ut en tidning, haft vårfest med öppet hus i skolan, loppmarknader mm, har också bidragit till att lägerskolan kunnat genomföras.

Samlad skoldag

Då våra elever är boende på flera olika öar har de svårigheter att träffas på fritiden. Därför är skoldagen för de yngre eleverna, år F-3, organiserad i samlad skoldag. Detta innebär att:

  • skoldagen börjar och slutar vid samma tid varje dag
  • skoldagen är något längre än vad timplanen anger
  • teori varvas med praktik och skapande verksamhet
  • mentorer och fritidspedagoger arbetar tillsammans

Hållbar utveckling

På Svartsö skola har vi under flera år utgått från vårt arbete med värdegrunden som ett redskap för att eleverna ska nå skolans mål. Därför har vi området " Livsstil och hälsa" i vårt arbete med Grön Flagg. Vi vill tydliggöra för eleverna att varje ämne/område vi arbetar med har betydelse för helheten.

Mer om Grön Flagg kan du läsa i högerspalten.

Senast publicerad: 2017-02-03