Lov och ledigheter i grundskolan

Nedan hittar du information om läsårstider och ledighet i Värmdös kommunala grundskolor. Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning. För information om fristående skolor, se respektive skolas egen hemsida.

Höstterminen 2016

Onsdag 17 augusti Läsårets första dag

Höstlov 31 oktober - 4 november

Onsdag 21 december terminens sista dag

Vårterminen 2017

Tisdag 10 januari Terminens första dag

Sportlov 27 februari - 3 mars

Påsklov 10 - 17 april

Måndag 1 maj, helgdag

Torsd 25 maj - fred 26 maj Kristi Himmelsfärd, helgdag och lovdag

Tisdag 6 juni Sveriges nationaldag, helgdag

Fredag 9 juni Läsårets sista dag

Höstterminen 2017

Tisdag 22 augusti Läsårets första dag

Höstlov 30 oktober - 3 november

Fredag 22 december terminens sista dag

Vårterminen 2018

Tisdag 9 januari Terminens första dag

Sportlov 26 februari - 2 mars

Påsklov 30 mars - 6 april

Måndag 30 april Lovdag

Tisdag 1 maj Helgdag

Torsd 10 maj - Fred 11 maj Kristi Himmelsfärd, helgdag och lovdag

Onsdag 6 juni Sveriges nationaldag, helgdag

Onsdag 13 juni Läsårets sista dag

 

Höstterminen 2018

Onsd 22 augusti Läsårets första dag

Höstlov 29 oktober - 2 november

Fredag 21 december terminens sista dag

Vårterminen 2019

Tisdag 8 januari Terminens första dag

Sportlov 25 februari - 1 mars

Påsklov 15 april - 22 april

Onsdag 1 maj, helgdag

Torsd 30 maj - fred 31 maj Kristi Himmelsfärd, helgdag och lovdag

Torsdag 6 juni Sveriges nationaldag, helgdag

Onsdag 12 juni Läsårets sista dag

Ansökan om ledighet

Kortare ledighet under terminen kan beviljas av skolans rektor om särskilda skäl finns. I sådana fall är det skolan som ansvarar för att eleven under ledigheten ges läxor och andra uppgifter för att kompensera den förlorade undervisningen.

Ladda ner en blankett för ledighetsansökan

Längre vistelse utomlands

Vid längre vistelse utomlands ska du som vårdnadshavare till en elev i kommunal skola göra en uppsägning av skolplats i kommunal skola på särskild blankett. Detta innebär att eleven skrivs ut från skolan, så en ny ansökan till grundskolan måste göras när eleven återvänder till kommunen.

Är du vårdnadshavare till en elev på en enskild skola kontaktar du i första hand skolan.

Senast publicerad: 2016-11-21