Välja eller byta grundskola

​Om ditt barn är mellan 6 och 15 år har du möjlighet att välja eller byta grundskola i kommunen. Denna möjlighet till skolval gäller i mån av plats.

Läs mer om grundskolorna i Värmdö kommun

Ansökan om plats i kommunal grundskola

Du ansöker till kommunal skola genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan till kommunal skola" till kommunen. 

Ansökan till fristående skola och skolor i andra kommuner 

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola måste du ta kontakt med den skolan. Efter att du fått besked om plats i den fristående skolan behöver du även skicka in en blankett till kommunen där du anger vilken skola ditt barn går i. Detsamma gäller om ditt barn ska gå i en skola utanför kommunen.

Om du byter från en kommunal skola till en fristående skola eller en skola utanför kommunen måste du även säga upp din kommunala skolplats.

Byta mellan kommunala grundskolor 

Vill du att ditt barn ska byta från en kommunal grundskola till en annan kommunal skola i Värmdö kommun ska du fylla i en ansökningsblankett och skicka in till kommunen. Byten mellan skolor är endast möjligt i mån av plats.

Urvalsgrunder för kommunala grundskolor

Om det är fler elever som vill gå i en viss skola än det finns platser tillämpar Värmdö kommun följande urvalsgrunder:

1. Elever som bor i skolans grundplaceringsområde.

2. Elever som har behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som endast kan tillgodoses på den valda skolan.

3. Övriga elever enligt följande urvalsgrunder:

a) Elever som ska börja i förskoleklass eller i årskurs 1 som har syskon på samma skola kommande läsår. Syskonförturen gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och behöver således inte vara biologiska syskon.

b) Övriga elever, urval sker genom lottning (gäller endast vid skolvalet).

Mer information om urvalsregler finns i kommunens riktlinjer för antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor.

Senast publicerad: 2016-12-01