Klagomål på kommunal förskola eller skola

Har du klagomål på utbildnings- och barnomsorgsverksamhet i kommunal regi? I så fall ska du ta kontakt i första hand med din skola, i andra hand med kommunen.

Så framför du ditt klagomål

Klagomål på kommunal utbildnings- eller barnomsorgsverksamhet lämnas enligt nedanstående lista, där nummer ett anger den första instansen du ska kontakta. De övriga stegen berör dig som inte känner att du fått någon hjälp i det tidigare steget.

  1. Om det är något i verksamheten som inte motsvarar dina förväntningar eller om du har något som du är missnöjd med, ska du i första hand framföra det till berörd personal.
  2. Om du tycker att du inte får hjälp eller svar av personalen, kan du vända dig till berörd förskolechef eller rektor för att få hjälp med att lösa det du inte är nöjd med.
  3. Skulle ditt missnöje fortfarande kvarstå kan du framföra ett skriftligt klagomål. Det görs via kommunens synpunktshantering eller en särskild blankett som du kan få på skolan eller förskolan. Ansvarig förskolechef eller rektor svarar på din synpunkt inom 14 arbetsdagar.
  4. Om du inte är nöjd med förskolechefens eller rektorns svar kan du gå vidare och framföra ditt ärende till huvudmannen för verksamheten (ansvarig tjänsteman på Värmdö kommun). Detta gör du genom att klicka på en länk i förskolechefens eller rektorns svar. Du får då ett slutligt svar från kommunen.
  5. Skulle ditt missnöje fortfarande kvarstå efter att du fått svar från kommunen kan du vända dig till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet utreder i regel inte klagomål i ärenden som avser kränkande behandling om inte huvudmannen först har gjort en utredning.

Senast publicerad: 2017-05-04