Talande webbLyssna

Kontakt för modersmålsfrågor

Kontaktinformation

Kontaktperson för grundskolan,
Linda Grönlund
Biträdande rektor Farstavikens skola/Modersmål
Tfn 08-570 489 02

Kontaktperson för förskola och förskoleklass är
förskolechef eller rektor på respektive förskola/skola.